PROTOCOL A SEGUIR EN CAS D'ACCIDENTS. CURS 2018-2019

ASSEGURANÇA ESCOLAR 16-17. COBERTURES I MODE D'ACTUACIÓ

PARTE D'ACCIDENTS. CURS 2016-2017

ASSEGURANÇA ESPORTISTES CURS 2015-2016.                           COM ACTUAR EN CAS D'ACCIDENT

ASSEGURANCES ESPORTISTES 2014-2015. INFORMACIÓ GENERAL

 

L’assegurança que es tramita a través del Consell Esportiu de la Cerdanya cobreix totes les activitats que organitzen les entitats vinculades al Consell Esportiu, independentment de l’actuació o del programa, dins del període 6 de setembre de 2014 a 5 de setembre de 2015.

 

 

COM ACTUAR EN CAS D’ACCIDENT

 

En cas d’accident, abans d’actuar s’haurà de valorar la gravetat i evitar que es produeixin més danys col·laterals per avisar, en funció de la urgència, al canal d’ajuda adequada.

 

Si hi ha danys corporals però no és un cas d’urgència vital

 

Trucar al 902 107 170 i donar el  nº de pòlissa 

 

Seguidament us adreçaran al centre mèdic més proper per ser atesos.

 

Paral·lelament haureu d’enviar un correu electrònic al Consell Esportiu de la Cerdanya (esport@cerdanya.org) adjuntant el parte que us fem arribar juntament amb aquest escrit.

 

La companyia d’assegurances MGS disposa d’una xarxa de metges i centres sanitaris on es podrà adreçar per obtenir l’assistència necessària. L’hospital Transfronterer de Cerdanya es un d’ells.

 

La UCEC i el Consell Esportiu no es farà càrrec de les despeses ocasionades per tota aquella persona que no hagi tramitat de manera correcta l’assegurança d’accidents a través del seu Consell Esportiu.

 

En cas d’urgència vital

 

Cal aconseguir la resposta més ràpida i efectiva possible, en aquest cas s’haurà de trucar al telèfon 112  (Línia d’atenció creada per proporcionar un servei gratuït, de fàcil accés que permet atendre, de forma personalitzada i permanent totes les trucades d’urgències i emergències)

 

 

Per qualsevol dubte, incidència o consulta poden adreçar-se al Consell Esportiu de la Cerdanya, telèfon 972.884 884 o bé a l’adreça: esport@cerdanya.org.

 

¡Texto! Puede insertar contenido, moverlo, copiarlo o eliminarlo.

 

 

ASSEGURANCES PUNTUALS

El Consell Esportiu de la Cerdanya a través de la Correduroa Cànovas Ofiseg de Girona i mitjançant diverses asseguradores, ha contractat una pòlissa d'assegurances puntuals molt avantatjosa que ofereix cobertures a les proves que organitzeu puntualment. Curses a peu, curses BTT, duatló, triatló o altres activitats semblants.  

Podeu sol.licitar pressupost del cost de l'assegurança sense cap tipus de compromís.

ASSEGURANÇA COLECTIVA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Cobertures Generals:

 

Les exigides per la Llei de l’esport, aprovada pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.

 

Garantia de responsabilitat civil general

 

Pel conjunt de garanties  ........ 1.200.000 €

Per conflicte d’interessos  ............ 60.000 €

 

Cobertes totes aquelles activitats que es derivin dels estatus de l’entitat.

Coberts els “que depenen de l’assegurat o el representen”.

La responsabilitat subsidiària.

Incendi o explosió.

Les propietats i el seu contingut.

Reunions i activitats socials pròpies de l’entitat.