Jocs Esportius Escolars (JEEC)

Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya és un programa que estableix la Secretaria General de l'Esport adreçat a tota la població en edat escolar del nostre país. D'acord amb la seva normativa general té com a objectiu principal: "….impulsar un model esportiu que inclogui els vessants educatiu, recreatiu i competitiu" (DOGC núm. 3546 de 4.01.02).

 

Aquest objectiu n'engloba d'altres de secundaris, no menys importants en el desenvolupament dels valors ètics de l'infant: "Aquesta pràctica esportiva ha de permetre la màxima participació entre la població escolar, fent-la compatible amb la transmissió de valors educatius, i estructurant-la per grups d'edat en funció del cicles d'ensenyament de primària i secundària, tenint en compte que el motor d'aquesta iniciació hauria de ser el centre d'ensenyament".