RELACIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSELL ESPORTIU DE LA CERDANYA. 2016-2020

PRESIDENT ...........................Sr. ALBERT CASAS  NICOLAU

SOTS-PRESIDENT..................Sr. MIQUEL PUIG ANTOLIN      

SECRETARI............................Sr. JORDI PAU CABALLERO OLLER     

VOCAL................................... Sr. CARLES DE MOXÓ SERRET 

VOCAL................................... Sr. MIQUEL ADAM COMAS    

VOCAL................................... Sr. PERE REAL BALAGUER       

VOCAL................................... Sra. SONIA DOMINGO RABETLLAT     

VOCAL................................... Sr. DOMINGO MORA LLUMA 

VOCAL................................... Sra. MARIA JOSÉ ORTEGA GÓMEZ

VOCAL................................... Sr. VICENS DE MOXÓ FORGA

VOCAL................................... Sr. SANITAGO BENAVENTE CASTRO   

VOCAL................................... Sra. MONTSERRAT VIDAL GUILLAMO  

VOCAL................................... Sra. Mª DEL MAR QUERA BOFARULL  

VOCAL................................... Sr. JORDI GINESTA PUIG

ELECCIÓ DE LA NOVA COMISSIÓ DIRECTIVA DEL CONSELL ESPORTIU DE LA CERDANYA

Dijous, 21 d’abril de 2016, es va celebrar l’Assemblea Extraordinària del Consell Esportiu de la Cerdanya en la qual es va elegir els nous membres de la Comissió Directiva.

La Comissió està formada per un president, un vicepresident, un secretari i 11 vocals i els seus membres es trien entre sis representants dels ajuntaments de la comarca, un representant del Consell Comarcal de la Cerdanya, un representant de les diferents federacions esportives i sis  representants de les AMPA i AEE, escoles i clubs de Cerdanya.

El resultat de les votacions  ha estat el següent:

 

- President:      - Sr. Albert Casas del Consell Comarcal de la Cerdanya.

 

- Sotspresident:

                         - Sr. Miquel Puig de l’Ajuntament d’Alp.

 

- Secretari:      - Sr. Jordi Pau Caballero de l’AE Nòrdic Walking Pirineus.

 

- Vocals:         - Sr. Miquel Adam de l’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya.

                        - Sr. Vicenç de Moxó de l’Ajuntament de Guils de Cerdanya.

                        - Sra. Montserrat Vidal de l’Ajuntament d’Isòvol.

                        - Sra. Mar Quera de l’Ajuntament de Puigcerdà.

                        - Sr. Jordi Ginesta de l’Ajuntament d’Urús.

                        - Sr. Carles de Moxó de la  FCEH

                        - Sr. Domingo Mora del Club Gimnàstic Cerdanya.

                        - Sr. Santi Benavente del CF. Puigcerdà

                        - Sr. Pere Real de l’Escola Vedruna.

                        - Sra. Sònia Domingo de l’Escola Llums del Nord

                        - Sra. M. José Ortega de l’AMPA Bac de Cerdanya.